Khu phức hợp thể thao, gym ngoài trời tại khu đô thị chỉ dành cho cư dân Vinhomes Grand Park

Nội quy Khu phức hợp thể thao Vinhomes Grand Park

Giờ mở cửa từ 06h00 đến 12h00 và 14h00 đến 21h00 hàng ngày.

Quý khách vui lòng đặt lịch trước trên ứng dụng VinID và mang theo thẻ Cư dân khi sử dụng dịch vụ tại Khu phức hợp thể thao.

Quý khách vui lòng tuân thủ những Nội quy dưới đây:

 • Giữ gìn vệ sinh, mỹ quan chung và không mang vật nuôi vào Khu phức hợp thể thao.
 • Giữ gìn, bảo quản các tài sản sử dụng chung của Khu phức hợp thể thao.
 • Tự trang bị và sử dụng các vật dụng cá nhân theo quy định của môn thể thao khi chơi trong Khu phức hợp thể thao. Không đi giày đế cứng, giày cao gót vào sân.
 • Tuân thủ nếp sống văn minh, không gây gổ đánh nhau, nói tục, chửi bậy.
 • Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ sử dụng sân khi có người lớn giám sát đi kèm.
 • Nghiêm cấm hút thuốc trong Khu phức hợp Thể thao.
 • Không ăn uống và mang thức ăn, đồ uống vào khu vực trừ nước lọc. Không mang chai thủy tinh vào Khu phức hợp thể thao.
 • Không tổ chức tiệc mặn, đun nấu, đóng băng rôn, biển quảng cáo.
 • Quý khách tự bảo quản tư trang, dụng cụ tập và tài sản cá nhân. Nếu có hư hại, mất mát Ban Quản lý Khu Đô thị Vinhomes Grand Park không chịu trách nhiệm bồi thường.
 • Người tập trong Khu phức hợp thể thao phải tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào có thể xảy đến.

Ban Quản lý có quyền nhắc nhở, lập biên bản và xử lý đối với các hành vi vi phạm Nội quy và/hoặc mời những cá nhân vi phạm Nội quy ra khỏi Khu phức hợp thể thao.

khu gym vinhomes grand park

Nội quy khu Gym ngoài trời

Giờ mở cửa từ 06h00 đến 21h00 hàng ngày.

Quý khách vui lòng tuân thủ những Nội quy dưới đây:

 • Khu Gym ngoài trời chỉ dành riêng cho Cư dân đang sinh sống tại Khu Đô thị Vinhomes Grand Park.
 • Giữ gìn vệ sinh, mỹ quan chung và không thả vật nuôi trong Khu Gym ngoài trời .
 • Có ý thức giữ gìn tài sản chung và thông báo ngay cho Ban Quản lý nếu phát hiện bất kỳ trường hợp hư hại nào đối với cơ sở vật chất của Khu Gym ngoài trời.
 • Tự trang bị và sử dụng các vật dụng cá nhân theo quy định của môn thể thao khi chơi trong Khu Gym ngoài trời. Không đi giày đế cứng, giày cao gót vào sân.
 • Không ăn uống và mang thức ăn, đồ uống vào khu tập, trừ nước lọc. Không mang chai thủy tình vào khu tập.
 • Không mang vật nuôi vào khu Gym ngoài trời
 • Tuân thủ nếp sống văn minh, không gây gổ đánh nhau, nói tục, chửi bậy.
 • Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ sử dụng sân khi có người lớn giám sát đi kèm.
 • Nghiêm cấm hút thuốc trong Khu Gym ngoài trời.
 • Quý khách tự bảo quản tư trang, dụng cụ tập và tài sản cá nhân. Nếu có hư hại, mất mát Ban Quản lý Khu Đô thị Vinhomes Grand Park không chịu trách nhiệm bồi thường.
 • Người tập trong Khu Gym ngoài trời phải tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào có thể xảy đến.
 • Ban Quản lý có quyền nhắc nhở, lập biên bản và xử lý đối với các hành vi vi phạm Nội quy và/hoặc mời những cá nhân vi phạm Nội quy ra khỏi Khu Gym ngoài trời.
khu thể thao vinhomes grand park

Nội quy Khu Gym Trẻ em ngoài trời

GIỜ MỞ CỬA TỪ 06h00 ĐẾN 21h00 HÀNG NGÀY.

Khu Gym Trẻ em ngoài trời chỉ dành riêng cho Cư dân đang sinh sống tại Khu Đô thị Vinhomes Grand Park.

Quý khách vui lòng tuân thủ những Nội quy dưới đây:

 • Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ sử dụng sân khi có người lớn giám sát đi kèm.
 • Giữ gìn vệ sinh, mỹ quan chung và không thả vật nuôi trong Khu Gym ngoài trời .
 • Có ý thức giữ gìn tài sản chung và thông báo ngay cho Ban Quản lý nếu phát hiện bất kỳ trường hợp hư hại nào đối với cơ sở vật chất của Khu Gym Trẻ em ngoài trời.
 • Tự trang bị và sử dụng các vật dụng cá nhân theo quy định của môn thể thao khi chơi trong Khu Gym Trẻ em ngoài trời. Không đi giày đế cứng, giày cao gót vào sân.
 • Không ăn uống và mang thức ăn, đồ uống vào khu tập, trừ nước lọc. Không mang chai thủy tình vào khu tập.
 • Không mang vật nuôi vào Khu Gym Trẻ em ngoài trời
 • Tuân thủ nếp sống văn minh, không gây gổ đánh nhau, nói tục, chửi bậy.
 • Nghiêm cấm hút thuốc trong Khu Gym Trẻ em ngoài trời.
 • Quý khách tự bảo quản tư trang, dụng cụ tập và tài sản cá nhân. Nếu có hư hại, mất mát Ban Quản lý Khu Đô thị Vinhomes Grand Park không chịu trách nhiệm bồi thường.
 • Người tập trong Khu Gym Trẻ em ngoài trời phải tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào có thể xảy đến.
khu trẻ em vinhomes grand park

Ban Quản lý Vinhomes Grand Park có quyền nhắc nhở, lập biên bản và xử lý đối với các hành vi vi phạm Nội quy hoặc mời những cá nhân vi phạm Nội quy ra khỏi Khu Gym Trẻ em ngoài trời.

Ban Quản lý và/hoặc Chủ Đầu tư không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn, thương tích, tổn thất, mất mát nào xảy ra đối với người tập hoặc với bất kỳ người nào khác liên qua trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng cơ sở vật chất trong Khu phức hợp thể thao, Gym ngoài trời, khu Gym Trẻ em ngoài trời.

Lưu ý: Khi xảy ra tình huống cần tư vấn hoặc hỗ trợ, Quý khách vui lòng thông báo cho nhân viên quản lý hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900 23 23 89 (số 4) – 0816 921 515 để được hỗ trợ.

Xem thêm

Rate this post