Chủ đầu tư đã công khai đầy đủ thông tin pháp lý Glory Heights dưới đây

Pháp lý dự án Glory Heights

Dưới đây là một số thông tin pháp lý quan trọng của dự án Glory Heights:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Giấy chứng nhận số CP638225

Giấy tờ liên quan quy hoạch 1/500 của Dự án: Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Quyết định Chủ trương đầu tư: Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Giấy phép xây dựng

Thỏa thuận về việc cấp bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai: số CIB2022422703/TTBL/VGP/TCB-MV1 ngày 11/02/2022

Văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước: Văn bản số 7211/SXD-PTN&TTBĐS ngày 23/05/2023 của Sở Xây Dựng TP.HCM

Công bố thông tin: Thông tin về bất động sản phân khu Glory Heights thuộc lô đất có ký hiệu B3  

pháp lý glory heights
5/5 - (1 bình chọn)