Công bố thông tin hồ sơ pháp lý các phân khu thuộc dự án Vinhomes Grand Park

Hồ sơ pháp lý Vinhomes Grand Park

Pháp lý phân khu The Rainbow

Danh sách các hồ sơ pháp lý phân khu The Rainbow Vinhomes Grand Park

Công bố thông tin phân khu The RainbowXem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 01Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 02Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 03Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 04Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 05Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 06Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 07Xem
Chủ trương đầu tư – Phân khu The Rainbow 01Xem
Chủ trương đầu tư – Phân khu The Rainbow 02Xem
Quy hoạch – Phân khu The Rainbow 01Xem
Quy hoạch – Phân khu The Rainbow 02Xem
Giấy phép xây dựng – Phân khu The RainbowXem
Giấy tờ về chấp thuận huy động vốn – Phân khu The Rainbow 01Xem
Giấy tờ về chấp thuận huy động vốn – Phân khu The Rainbow 02Xem
Bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai – Phân khu The RainbowXem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The Rainbow 01Xem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The Rainbow 02Xem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The Rainbow 03Xem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The Rainbow 04Xem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The Rainbow 05Xem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The Rainbow 06Xem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The Rainbow 07Xem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The Rainbow 08Xem

Pháp lý phân khu The Origami

Danh sách các hồ sơ pháp lý phân khu The Origami Vinhomes Grand Park

Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Origami 01Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Origami 02Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Origami 03Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Origami 04Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Origami 05Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Origami 06Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 07Xem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Rainbow 08Xem
Chủ trương đầu tư – Phân khu The Origami 01Xem
Quy hoạch – Phân khu The Origami 01Xem
Quy hoạch – Phân khu The Origami 02Xem
Giấy phép xây dựng – Phân khu The OrigamiXem
Giấy tờ về chấp thuận huy động vốn – Phân khu The Origami 02Xem
Giấy tờ về chấp thuận huy động vốn – Phân khu The Origami 03Xem
Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng – Phân khu The OrigamiXem
Bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai – Phân khu The OrigamiXem

Pháp lý phân khu The Beverly Solari

Danh sách các hồ sơ pháp lý phân khu The Beverly Solari Vinhomes Grand Park

Công bố thông tin BĐS phân khu Beverly Solari khu B1Xem
Công bố thông tin BĐS phân khu Beverly Solari khu B2Xem
Phân khu Beverly SolariXem
Huy động vốn – Phân khu Beverly SolariXem
Chủ trương đầu tư – Phân khu The Beverly SolariXem
Giấy tờ liên quan quy hoạch 1/500 của dự án – Phân khu The Beverly SolariXem
Giấy phép xây dựng – Phân khu The Beverly Solari 01Xem
Giấy phép xây dựng – Phân khu The Beverly Solari 02Xem
Hợp đồng bảo lãnh – Phân khu The Beverly SolariXem
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất – Phân khu The Beverly SolariXem

Pháp lý phân khu thấp tầng, TMDV

Danh sách các hồ sơ pháp lý phân khu Thấp tầng, thương mại dịch vụ (TMDV) Vinhomes Grand Park

QD Giao đất bổ sung (Đ 2)_722
QD Giao đất_5703
QD Duyệt điều chỉnh QH 1
QĐ điều chỉnh cục bộ đồ án 1500 KDC va CV Phước Thiện (khu C)_50_06
QD Điều chỉnh QĐ giao đất 5703 13
QĐ Chủ trương đầu tư _2683
Công bố thông tin PK GINZA và PK BROADWAY
QĐ Chủ trương đầu tư _1231
Giấy phép xây dựng 03
Huy động vốn B1 12.01.2023
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Cục Giám Định Nhà Nước Về Chất Lượng Công Trìn
Hợp đồng mua bán mẫu
5/5 - (1 bình chọn)